Phát hành: 2002 
Hoà âm:     David Đông _ Phòng thu Psalm Music Studio 
www.netadong.com www.netadong.com
Album:
Ngừng lại/Tắt album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
 >>
 
Hiện có 1 người xem / 444155 lần xem