Phát hành: 2013
Hoà âm:     David Đông _ Phòng thu Psalm Music Studio 
www.netadong.com www.netadong.com
Album:
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
Nghe toàn bộ album
 >>
 
Hiện có 2 người xem / 442240 lần xem